TRIVSELSCASES 


Denne del skal I lave inden, I deltager til trivselstopmødet.   Ved at løse denne opgave, håber vi, at I gør jer nogle overvejelser, inden vi ses til trivselstopmødet.  Det kan være, at I kan genkende noget af det, I ser i videoerne, fra jeres skole eller fra jeres kammerater. 

Opgave 1

Se de fem videoer

I kan se dem hver for sig eller sammen i jeres elevråd

Casevideo 1

Clara har svært ved at være i sin klasse på grund af sin angst.

Casevideo 2

Amalie kan ikke koncentrere sig, fordi undervisningsmiljøet i hendes klasse halter.

Casevideo 3

Emma oplever at blive holdt udenfor på grund af sin seksualitet.

Casevideo 4

Amin har ondt i ryggen på grund af de dårlige stole, der er i klassen.

Casevideo 5

Emma oplever at blive holdt udenfor på grund af sin seksualitet.

Opgave 2

Vælg to af videoerne og diskuter dem med hinanden i elevrådet.

Fokuser på følgende spørgsmål:

Hvad er dilemmaet/problemet?

Hvad årsagen til at dilemmaet/problemet er opstået?

Hvem kan være med til at løse dilemmaet/problemet? 

Opgave 3

I skal nu lave en video, hvor I svarer på, hvordan I vil håndtere et af dilemmaerne. Jeres video maks. vare i 2 minutter. I må lave videoen lige som I har lyst til, men husk at jeres besvarelse skal uddybe og forklare, hvad I som elevråd tænker, er en god løsning, og den må meget gerne indeholde konkrete eksempler.  

Vi har lavet nogle eksempler, I kan lade jer inspirere af:  

  1. I kan optage en video af hinanden, hvor I forklarer jeres løsningsforslag.
  2. I kan optage en video af et PowerPoint, mens I forklarer jeres løsningsforslag.
  3. I kan lave en tegning, som I filmer, mens I forklarer jeres løsningsforslag.
  4. I kan lave et skuespil, hvor I indspiller jeres løsningsforslag som et scenarie.
  5. I kan lave noget helt femte, I selv finder på.

I kan aflevere jeres video her:

Aflever

Hvad skal videoen bruges til? 

Til trivselstopmødet vil I blive sat sammen med et andet elevråd, hvor I skal give hinanden feedback ud fra følgende punkter

 1. I hvilken grad løser forslaget problemet?
  • I mindre grad.
  • I høj grad.
  • Fuldstændigt.
 2. Er løsningsforslaget realistisk?
  • (Koster det for mange penge, tager det for lang tid, kræver det, at for mange skal hjælpe eller lignende?)
 3. Kan elevrådet selv arbejde med løsningsforslaget, eller skal der involveres voksnef.eks. skolelederen? 

 

Opgave 4

Indsend jeres dilemma til monopolet ”Skolegården”

Inden I deltager på topmødet, kan I indsende nogle skolerelaterede dilemmaer, som vores monopol; ”Skolegården” vil diskutere. Monopolet består af 3-5 elever eller tidligere elever 

Hvordan indsender vi vores dilemma?  

I kan indsende jeres dilemmaer til denne mail: skolegaarden@skoleelever.dk  

FAQ: 

Hvor mange dilemmaer må vi sende? 

I må sende så mange dilemmaer, som I vil. 

Vi vil forsøge at besvare dem alle.  

 

Er man anonym?  

I kan selv vælge, om I vil være anonyme, eller om I har lyst til at skrive, hvilket elevråd I kommer fra.  

I emnefeltet på jeres mail, kan I enten skrive navnet på jeres skole eller skrive anonymt. 

Vi kan selvfølgelig se, hvilken mailadresse det kommer fra, men det kommer vi ikke til at læse højt eller fortælle til nogen.