Sæt i gang

Mange skoleelever og elevråd har været meget påvirket af Covid-19. Trivslen i grundskolen har været dalende, og mange elevråd rundt om i landet er ikke blevet oprettet eller kørt som de plejer. Det skal vi i fællesskab have lavet om på!  SÆT I GANG! er Danske Skoleelevers nye indsats, der skal booste elevdemokrati og elevrådsvalg ude på alle skoler 

Styrke elevernes demokratiske selvtillid

Øge elevernes skolepolitiske indflydelse

Hvorfor startede vi Sæt I Gang?

Her kan du læse lidt mere om baggrunden for Sæt i gang og hvorfor vi, i Danske Skoleelver, mener det er nødvnedigt at styrke trivselen gennem elevindragelse.

Nedenfor kan du se nogle af de tiltag vi har lavet under Sæt I Gang

Valgugen

Valgugen har til formål at genstarte elevråd i hele landet og klæde skolerne på til at bakke eleverne op i elevrådsarbejdet. Dernæst skal initiativet skabe en mere demokratisk og ensartet valgproces i hele landet.

Læs mere:

Kurser og skolebesøg

Med SÆT I GANG! ønsker vi at skabe bedre trivsel og mere elevdemokrati.
Læs mere om vores kurser og skolebesøg her.

Læs mere:

Hent vores materiale her:

Trivselstopmøde

Elevinddragelse, medbestemmelse og trivsel. ”Et velfungerende elevdemokrati giver trivsel og trivsel giver læring, og det er faktisk forudsætningen for, at undervisningen bliver god - ikke modsat.” - Mette Frederikssen

Læs mere:

Elevtelefonen

Det unikke ved Elevtelefonen er, at det er jævnaldrende som besvarer telefonen.

Læs mere:
Trivsel

Hvad siger eleverne?

Vi har lavet en rundspørge blandt landets elever...

Er ikke glade...

Næsten en fjerdedel af eleverne i den danske grundskole føler sig sjællendt eller aldrig glade når de går i skole

Tør sige noget

Lige over halvdelen af eleverne føler at de trygt kan sige deres mening i klassen. Men hvad med den anden halvdel?

Deltager i sociale aktiviteter

Tilgengæl er der 13% af eleverne som aldrig deltager i sociale aktiviteter på deres skole.

Tallene er lavet på baggrund af en rundspørge, som Rambøll har lavet for Danske Skoleelever

Elevindragelse

Initiativet skal give eleverne gejsten tilbage, kontaktlærerne metoder til at arbejde med elevdemokrati og derudover skal skolernes demokratiske kultur styrkes. Med SÆT I GANG! ønsker vi at skabe bedre trivsel og mere elevdemokrati.

Medbestemmelse

Grundskolens elevråd er mange børns første møde med den praktiske, demokratiske deltagelse – og det skal tages seriøst for at eleverne kan blive engagerede medborgere.

Elevdemokrati

Valgugen har til formål at genstarte elevråd i hele landet og klæde skolerne på til at bakke eleverne op i elevrådsarbejdet. Dernæst skal initiativet skabe en mere demokratisk og ensartet valgproces i hele landet